Coneixes la inovadora tecnologia RFID?

Iniciem una sèrie de Whitepapers amb l'objectiu d'oferir una visió de la tecnologia RFID a nivells bàsics, afegint els fonaments de la tecnologia, els components i les aplicacions pràctiques.

Tecnologia RFID

Simplificant el concepte de la tecnología RFID (“Radio Frequency IDentification) ens permet la identificació de diferents objetes de forma inal·làmbrica. Aquesta particularitat permet que entre el lector i l'objecte identificat no exiteixi visió directa ni contacte. Aquesta és la diferència principal versus altres tecnologies que sí requereixen d'aquesta visió directa, posant com exemple la lectura làser de codis de barres. Aquests objectes han de ser identificats amb un element anomenat genèricament "Tag" que transmet les dades que conté quan un lector RFID interroga a l'objecte. 

La tecnologia RFID no es recent en el mercat però noves millores en la mateixa, com la seguretat de les dades, la captació de la lectura, la velocitat de lectura i específicament la reducció de costos dels elements que intervenen en un projecte RFID, han creat un interès del mercat, especialment en la indústria. La tecnologia RFID està considerada com el substitut natural del codi de barres. 

La solució bàsica d'un projecte RFID es composa d'un lector amb una o més antenes, etiquetes d'identificació (tags) i un software que reallitza el tractament de la informació rebuda per l'antena.

Un concepte important a tenir en compte és que la tecnologia RFID és la versalitat de la mateixa, serialitzant tots els elements tag, existint a nivell mundial el codi EPC (“Electronic Product Code”) únic mundialment per a cada tag. 

 

 

 Freqüències d'úsu

·La primera freqüència d'ús és la LF (Low Frequency) utilitzada bàsicament pel control d'accesos, identificació d'animals, etc. La seva distància de lectura és inferior a 1 metre.

·En segon lloc, HF (High Frequency) també utilitzada en control d'accesos, control de documentació, pagaments en mitjans de transport, etc.. Amb una distància de lectura també inferior a 1 metre.

·En tercer i últim lloc, UHF (Ultra High Frequency) que permet distàncies de lectura molt altes, és la tecnologia utilitzada per a projectes de magatzem i indústria.

RFID i GrupMicros

GrupMicros ofereix als seus clients i partners projectes de RFID aportant el Know How, serveis d'assessorament, disseny, desenvolupament de software, hardware, implementació, formació i manteniment.

Comptem con un equip disposat a oferir i resoldre dubtes, per a qualsevol desenvolupament de projectes. A més, disposem d'elements en demo per a proves pilot.